Speletider 2018

Fredag 26. Januar                                         19.00              Dørene opnar 19.15               Fyrverkeri frå Leirvik Hamn og opning ved ordførar Gaute Epland 19.30 – 20.00  Symra – Den Blå Time 20.00 – 20-30  Taking Names – Arena 20.30 – 21.00  Vöödöö – Den Blå Time 21.00 – 21.30  Marion Woodseth – Arena 21.30 –…

Seminarprogram 2018

100 Dagar 2018 har fokus på tryggleik og risikoførebuing for festivalane. Laurdag vert det seminar for musikarar med fokus på møte mellom artistar og management og festivalar. Seminar fredag 26. januar 10.30 – 11.00: Registrering, kaffe 11.00 – 11.30: Erfaringsutveksling frå 2017 11.30 – 12.30: Korleis fungerer festivalorganisasjonen og samarbeidet med offentlege tenester når krisa…