Sidan starten i 2007 har 100 Dagar vore fullstappa av talentfulle band og artistar frå hovudsakleg vestlandet. Sjekk bilete frå konsertane dei siste åra.