Speletider 2018

Fredag 26. Januar                                         19.00              Dørene opnar 19.15               Fyrverkeri frå Leirvik Hamn og opning ved ordførar Gaute Epland 19.30 – 20.00  Symra – Den Blå Time 20.00 – 20-30  Taking Names – Arena 20.30 – 21.00  Vöödöö – Den Blå Time 21.00 – 21.30  Marion Woodseth – Arena 21.30 –…

Seminarprogram 2018

100 Dagar 2018 har fokus på tryggleik og risikoførebuing for festivalane. Laurdag vert det seminar for musikarar med fokus på møte mellom artistar og management og festivalar. Seminar fredag 26. januar 10.30 – 11.00: Registrering, kaffe 11.00 – 11.30: Erfaringsutveksling frå 2017 11.30 – 12.30: Korleis fungerer festivalorganisasjonen og samarbeidet med offentlege tenester når krisa…

Artistar 2018

20 fantastiske band er klare for 100 Dagar 26.-27. Januar 2018. Ein svær bunke av talentfulle band er lytta til, vurdert og vurdert endå ein gong og no er endeleg dei 20 utvalde plukka ut til 100 Dagar. Etter 10 årsjubileet i fjor og ein ny organisering av festivalen er det kjekt å sjå at…

Nytt styre for 100 Dagar

100 Dagar startar opp igjen som stifting med eit endå skarpare fokus på festivalar og nye talentfulle artistar! Musikkfestivalen 100 Dagar var i fare for å bli lagt ned, men eit sterkt ønske frå festivalane som har delteke, sponsorar som har sett verdien av arrangementet og eit trufast publikum har gjort at 100 Dagar har…